NADZORY

  INSPEKTOR NADZORU:

 • Budynek Usługowo-Magazynowy z funkcją Biurowo-Handlową w Białymstoku
 • Budynek Usług Pogrzebowych z Popielarnią w Karakulach
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Handlowego „GALERIA ZIELONE WZGÓRZE” w Białymstoku
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z wewnętrzną i doziemną instalacją gazową w Białymstoku
 • Budowa dwóch budynków inwentarskich (Kurników) o obsadzie łącznej 394,4 DJP, czterech silosów paszowych o ładowności 26 ton każdy wraz z płytą fundamentową, zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne o poj. 10m3, czterech zbiorników szczelnych na popłuczyny sanitarne o poj. 10 m3 każdy, czterech zbiorników podziemnych na gaz o poj. 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową w Laskowszczyźnie
 • Budynek inwentarski (obora) o obsadzie do 119DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, płytę gnojową oraz zbiornikiem na gnojówkę w Helenowie

  KIEROWNIK BUDOWY:

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym, zbiornikiem szczelnym o poj. 6,6m3, zewnętrzną doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej i gazowej, z wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu w Niewodnicy Koryckiej
 • Budynek mieszkalny wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. do 10,00 m3 w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w Ciasne
 • Przebudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Brzechwy w Białymstoku

  KIEROWNIK ROBÓT:

 • Kierownik Montażu 6 turbin wiatrowych na budowie Farmy Wiatrowej w Orli