Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce dla bydła mlecznego o obsadzie 40DJP