PRZEGLĄDY OKRESOWE

Wykonujemy przeglądy okresowe budynków:

 • Galeria handlowa Plaza Suwałki w Suwałkach
 • Hotel „Gościnna Kamienica” w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku
 • Restauracja „Inna Bajka Restro Bar” w Białymstoku
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu
 • Remiza OSP w Surażu
 • Urząd Miejski w Surażu
 • Boisko sportowe w Surażu
 • Boisko sportowe „ORLIK” przy Zespole Szkół Oświatowo-Wychowawczych w Surażu
 • Budynek świetlicy wiejskiej i sali zebrań w w Rynkach
 • Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Zawykach
 • Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Zimnochach
 • Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Kowalach